Vedeldning

För dig som eldar med ved finns mycket att tänka på. Vedeldning innebär risker kopplade till miljön och hälsan. Det är därför viktigt att följa de riktlinjer som finns, så att du eldar rätt.

Vedeldning medför att ämnen som är farliga för miljön och hälsan sprids till omgivningen. Detta gäller även vid eldning i miljögodkända eldstäder, om än i lägre utsträckning.

Elda rätt när du eldar med ved. Lufttillförseln i vedpannan ska vara god och bränslet ska förvaras torrt. Pannan får endast eldas med sådant bränsle som den enligt tillverkaren är avsedd för. Om det saknas sådan anvisning får bränslet endast bestå av rent trä som inte är förorenat. Var också noga med att spara alla papper om genomförda sotningar och underhåll av pannan. Dessa dokument ska du som ägare spara i minst fem år.

Ytterligare information finns att läsa i broschyren "Elda rätt" som tagits fram av Naturvårdsverket.