Tomgångskörning

Du bör undvika tomgångskörning, eftersom det innebär en påtaglig fara för miljön. Sollefteå kommun tillåter tomgångskörning i högst en minut, om det inte finns några särskilda omständigheter. ​

Med tomgångskörning menas att ha motorn igång i ett stillastående fordon, även uppvärmning när bilen står still räknas som tomgång. En bil på tomgång släpper ut mer avgaser än en bil i rörelse, tomgångskörning bör därför undvikas helt.

I Sollefteå kommun är tomgångskörning tillåtet i högst en minut.

Undantag gäller enligt följande:

  • Om motorn måste hållas igång för att bromsar eller andra anordningar ska fungera, dock inte anordningar för uppvärmning.
  • Om fordonet befinner sig i trafikkö.
  • Om förhållandena är sådana att föraren är tvungen att stanna fordonet.

De lokala riktlinjerna gällande tomgångskörning finns beskrivna i kommunens hälsoskyddsföreskrifter.