Samråd nya detaljplaner

Granskning av detaljplan för del av Remsle 13:49 m.fl., Utökning av Risöns camping, Sollefteå kommun.

Förslag till ny detaljplan finns utställda för granskning fram till den 31 januari 2022.

Syftet med planen är att utöka antalet uppställningsplatser för campingen samt att göra det möjligt att uppföra stugor inom hela campingområdet. Planen medför att antalet uppställningsplatser för campingen kan utökas med drygt 50 platser. I planen läggs användningen parkmark längs med Ångermanälven för att säkerställa allmänhetens tillträde till strandpromenaden.

Handlingarna finns även tillgängliga i kommunhuset på miljö- och byggenheten. Upplysningar lämnas av Matti Heino på telefon 0620-682323 eller e-post: matti.heino@solleftea.se

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till Miljö- och byggenheten,
881 80 Sollefteå eller med e-post: samh.bygg@solleftea.se senast den 31 januari 2022.

Den som då inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta förslaget.

Sollefteå kommun, kommunstyrelsen