Lyssna på sidan Lyssna

Kemikalier

En hink med trasor och rengöringsmedel

I Sverige använder idag både hushåll och industrier ett stort antal kemikalier. Många produkter innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan eller miljön. Enligt miljöbalkens sk utbytesprincip ska miljö- och hälsofarliga kemikalier undvikas om de kan ersättas med mindre farliga produkter.

Kemikalieanvändning i hushållen

Exempel på miljö- och hälsofarliga kemikalier som används i hushållen är färg, oljor och lösningsmedel. Tänk på att rester av sådana produkter ska samlas upp och lämnas till miljöstation eller återvinningscentral. Läs mer om detta på sidorna om farligt avfall.

Tips om hur du som konsument kan minimera exponeringen för kemikalier kan du läsa om i Naturskyddsföreningens gröna guide.

Mer om säkrare kemikalieanvändning finns på Kemikalieinspektionens hemsida.