Earth Hour

Sollefteå kommun vill uppmärksamma Earth Hour genom att skapa lokala arrangemang för klimatet och för vår gemensamma livsmiljö under Earth week.

Världsnaturfonden WWF startade år 2007 den internationella kampanjen Earth Hour, för att uppmärksamma beslutsfattare runt om i världen att bekämpa klimatförändringarna.

Redan idag märker vi av de förändringar som sker med klimatet och tillsammans kan vi agera för att begränsa och anpassa oss till förändringen. Under år 2018 deltog rekordmånga kommuner, 9 av 10 kommuner uppmärksammade Earth Hour på olika sätt.

Earth Week 2020?

Medborgare, företag, föreningar eller andra organisationer som har idéer och förslag på agenda för år 2020's Earth week i Sollefteå. Är varmt välkomna att kontakta Stina Eriksson, hållbarhetsstrateg, Sollefteå kommun och delge sina idéer.