Naturgödsel

En traktor som gödslar en åker

Om du tänker sprida naturgödsel, slam eller liknande inom ett detaljplanelagt eller tätbebyggt område, är det viktigt att du gör det på ett sätt som minskar risken för störning hos närboende.

Enligt Sollefteå kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter ska spridningen göras när väder och vind är lämpliga, till exempel när det är torrt och det blåser i riktning från bebyggelsen. Vidare ska gödslet spridas redan första dagen, om det inte rör sig om någon växande gröda. Spridningen får inte ske närmare än 50 meter från vattenområdet och den får inte riskera att förorena vattentäkter och vattendrag.

Om du planerar att ordna en upplagsplats för gödsel eller djurspillning, måste detta anmälas i förväg till kommunen. Läs mer om detta i Sollefteå kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter.