Lyssna på sidan Lyssna

Vattentjänstplan för granskning

Riksdagen fattade i juni 2022 beslut om ändringar i lagen om allmänna vattentjänster (LAV). En av ändringarna är att det för varje kommun ska finnas en vattentjänstplan.

Vattentjänstplanen ska redovisa kommunens långsiktiga planering av kommunalt vatten och avlopp samt vilka åtgärder som ska vidtas vid skyfall. I planen ska även en miljöbedömning göras för de åtgärder som föreslås.

Mer information och handlingar finner du här.