Miljöstationer i Ramsele och Junsele flyttas

Miljöstationerna som finns vid OK/Q8 i Junsele och Ramsele kommer att flyttas till respektive återvinningscentral. Miljöstationerna är platser där hushåll kan lämna sitt farliga avfall.

Miljöstationen i Ramsele flyttas i maj till Ramsele återvinningscentral och miljöstationen i Junsele kommer i juni att flyttas till Edsbackens återvinningscentral. Flytten görs för att få en säkrare och bättre hantering av det farliga avfallet.