Utställning av nya föreskrifter för avfallshantering

Enligt Miljöbalken 15 kap 41 § ska det i varje kommun finnas en renhållningsordning som ska innehålla föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen samt en avfallsplan.

Kommunen kommer ta fram samt besluta om nya föreskrifter för avfallshanteringen. Detta med anledning av:

  • Ändringar i avfallslagstiftningen (miljöbalken och avfallsförordningen) . T e x att nya begrepp som kommunalt avfall införts, kommunen får ansvar för insamling av förpackningar från hushåll from 2024 samt att kommunen redan har fått ansvar för att samla in tidningar och returpapper.
  • Hela kommunen föreslås vara ett hämtområde och inte som idag att det finns begräsningar var avfall hämtas.
  • Utsortering och insamling av matavfall kommer att införas under 2024.

Kommunstyrelsen beslutade 23-03-14 att ställa ut förslaget i minst fyra veckor. Förslaget kommer att ställas ut på kommunens hemsida och synpunkter kommer att kunna lämnas via e-post eller skriftligt till kommunen. Utställningen kommer att äga rum under fyra veckor i juni och juli.