Grovsopor

Passa på att vår-rensa!

Under veckorna 18 – 21 är det insamling av grovsopor i Sollefteå Kommun.

Vecka 18 – Ej brännbart

Vecka 19 & 20 – Elskrot

(Observera att el-skrot ska stå ute på den första hämtningsveckan kl 6!)

Vecka 21 – Brännbart

Varje vår och höst hämtar kommunen grovsopor från hushåll vid fastighet. Grovsopor är stort avfall som inte får plats i soptunnan eller avfall som inte ska läggas där. Märk brännbart och ej brännbart med "Grovsopor". El-skrot märks med "El-skrot".

Märk brännbart och ej brännbart med "Grovsopor". El-skrot märks med "El-skrot". Tänk på att kylar, frysar, fritöser och liknande ska vara tomma.

Sortera väl och lägg i genomskinliga säckar.

Förpackningar och tidningar hämtas inte. Detta lämnas på återvinningsstation eller återvinningscentral.

Mer information hittar du på www.solleftea.se/grovsopor