Ledningsarbete Toppgränd, Sollefteå

Vi kommer börja med ledningsarbete på Toppgränd vecka 18

Det kommer bli begränsad framkomlighet för biltrafik under tiden för projektet. Beräknas vara klart i början av september. Frågor angående projektet besvaras av VA-Ledningsnät.