Samråd angående ny detaljplan för del av Hågesta 3:115

Samråd angående ny detaljplan för del av Hågesta 3:115, verksamhetsområde, besöksanläggning och sällanköpshandel, Sollefteå kommun

Miljö- och byggenheten har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för del av Hågesta 3:115.

Syftet med planen är att möjliggöra etablering för verksamheter, sällanköpshandel och besöksanläggningar och därmed utveckla det befintliga handels- och verksamhetsområdet på Hågesta.

Har ni frågor eller funderingar angående planförslaget så kontakta planhandläggare Fanny Sundelin, telefonnummer: 0620 - 68 29 22 eller via e-post: fanny.sundelin@solleftea.se

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till Miljö- och byggenheten, 881 80 Sollefteå eller med e-post:

samh.bygg@solleftea.se senast den 10 juni 2022.

Den som då inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Till toppen