17 februari 2022 till 2 maj 2022 kl. 00.00-00.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

VA-ombyggnad, Skolvägen-Edsele

Under våren pågår underhållsarbete på va-ledningsnätet längs Skolgatan i Edsele. Under detta arbete kan det förekomma tillfälliga störningar i vattenförsörjningen till fastigheterna längs sträckan.

/Tekniska enheten