Möjlighet till yttrande

Grannar till Långsjön 1:4 ges möjlighet att yttra sig i ärende 2022.50 Transformatorstation.

Handlingar finns att tillgå hos Miljö- och byggenheten, Sollefteå kommun.

Yttrandetid i ärendet är 14 dagar från publiceringsdatum 2022-02-04.

Eventuella synpunkter mailas till: Samh.bygg@solleftea.se