Insamling av matavfall med tvåfackskärl

Kommunstyrelsen har under 2021 beslutat att införa ett system för separat utsortering och insamling av matavfall från hushåll i Sollefteå kommun. Insamlingen kommer att göras med tvåfackskärl med start under 2024.

Från och med 2024 är det ett lagkrav att kommunen ska erbjuda insamling av utsorterat matavfall.

Rötning av matavfall en miljövinst

Hemab i Härnösand håller på att bygga ut sin anläggning för rötning av matavfall. Detta gör att det kommer att vara möjligt att röta matavfallet i närområdet, vilket är positivt ur ett miljöperspektiv i och med relativt korta transporter. Rötning av matavfall ger både biogas och biogödsel. Idag förbränns matavfallet i Sundsvall tillsammans med resten av soporna.

Hur ska matavfallet samlas in?

Insamlingen vid villor kommer att göras med tvådelade sopkärl. Ett fack för matavfall och ett fack för restavfall (resten av soporna). Kärlet är på 240 liter, facket för matavfall är 100 liter och facket för restavfall är 140 liter. Locket är ett så kallat butterfly-lock dvs det är delat på längden.

I flerfamiljshus och hos företag kommer bruna sopkärl för matavfall att ställas ut som komplement till de gröna kärlen för restavfall

Utsorteringen kommer att vara obligatorisk för alla. Det betyder att man antingen måste lämna matavfallet till kommunens insamling eller kompostera det själv i en anmäld och godkänd hemkompost Länk till annan webbplats..