Uppdatering, alger vid Hållstaudden, Betarsjön

Under juli månad uppmärksammades potentiell algblomning i Betarsjön i höjd med badplatsen Hållstaudden.

Vid provtagningen upptäcktes alger dock i låga koncentrationer som vid provtagningstillfället inte var skadliga. Var uppmärksam på att algblommningarna förändras snabbt och är beroende av vädret.

Inför bad bör du därför alltid själv göra en bedömning om det är lämpligt att bada eller låta husdjur dricka av vattnet. Tänk på att provtagningen bara berättar om hur läget var vid just tidpunkten när provet togs.