Jättelokan bekämpas i Sollefteå

I Sollefteå förekommer Jättelokan i anslutning till järnvägen mellan Lidl och Nipstan. Just nu pågår ett samarbetsprojekt där Trafikverket bekämpar Jättelokan med ett uppföljningsprogram

För att bekämpa Jättelokan måste blommorna stå i full blom innan de kapas för att undvika att plantorna skjuter nödskott istället för fröbildning. Bekämpningen sker förenklat med kokande vatten som med hjälp av vattenspjut riktas mot stammen på blomman efter att den kapats. På det sättet dödar/försvagas ursprungsplantan och inga nödskott får chansen att överleva samtidigt som fröna från blommorna inte får någon chans att gro.

På växtlokalen finns flera Jättelokor och alla plantor avdödas med kokande vatten.

Många ringer in till kommunen om Björnloka/Jätteloka, men hittills har alla påringningar berört den vanligt förekommande mindre Björnlokan.

Jättelokan är svår att ta miste på, bladen och blommorna blir otroligt stora. OM du skulle få syn på en Jätteloka – gå inte nära. Växtsaften tillsammans i kombination med solljus kan skapa allvarliga brännskador på huden.  

Mer information om Jätteloka finns här Jätteloka, Heracleum mantegazzianum - växt från västra Kaukasus (naturvardsverket.se)