17 juni 2021 till 30 juni 2021 kl. 00.00-00.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Säljes - Byggnader på ofri grund

Sollefteå kommuns tekniska enhet har beslutat att byggnader belägen på Skedomsmon 1:1 ska avyttras.

Det är två byggnader på 30m² respektive 15m² som är till försäljning.

Visning av objekten sker efter överenskommelse och anmälan till anna.torner@solleftea.se. Objekten säljs i befintligt skick och kommunen frånsäger sig allt ansvar för fel och brister i objekten, inklusive eventuella dolda fel.

Köparen bekostar avflyttning byggnader och tillhörande altandäck och inventarier från fastigheten. Köparen åtar sig att betala alla kostnader förenade med köpet.

För mer information

Se länkad dokumentation eller kontakta mark- och exploateringsingenjör Anna Törner
Tel: 0620-68 21 62 eller 070-652 96 86

Anbud sänds till:
Sollefteå kommun
Att: Anna Törner Anbud Skedomsmon
Djupövägen
881 80 SOLLEFTEÅ

Senast 2021-06-30

OBS! Det är enbart byggnaderna, inte marken som är till salu.