3 juni 2021 till 21 juni 2021 kl. 00.00-00.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Säljes - Obebyggd lantbruksenhet utmed Ångermanälven

Sollefteå kommun utbjuder härmed en mindre obebyggd lantbruksenhet i Skärvsta (Sollefteå Skärvsta 1:41), utmed Ångermanaälven, ca 4km från Sollefteå centrum, till försäljning.

  • Areal, ca 3,6 ha varav ca 1,6 ha åker och 1,3 ha skog.
  • Positivt förhandsbesked finns för uppförande av bostadsbyggnad.
  • Tidigare uppförd torpbyggnad har fallit ihop och måste fraktas till deponi. Rivningsanmälan gjord.
  • En mindre ladugård/uthus finns inom tomten, bedöms vara ett saneringsobjekt.

Försäljningen genomförs genom budgivning.

För beställning av anbudsunderlag, visning eller intresse för att delta i budgivning kontakta:

Lars-Erik Eriksson, 070-345 93 36 eller mail till lee@pronovafast.se

Sista dag för anmälan om deltagande i budgivning: 21 juni 2021.