Stort intresse för att bygga nytt i Sollefteå

Det finns ett stort intresse för villatomter och byggbarmark i Sollefteå kommun och med kommande etableringar bedöms behovet växa. Därför beslutade kommunstyrelsen idag att avsätta 1,7 miljoner kronor för att färdigställa 7 nya villatomter i området Prästbordet.

Detaljplanen för området har vunnit lagakraft och för att tomterna ska kunna säljas krävs ett antal åtgärder såsom utbyggnad av VA-ledningar och vägnät. Tomterna kommer att säljas till marknadspris och vid försäljning kommer de att täcka kostnaderna. Redan nu är intresset stort och ett flertal förfrågningar om tomterna har kommit in.

Tomterna är mellan 1700-2000 kvadratmeter och arbetet med att iordningsställa tomterna beräknas kunna påbörjas 2021 och avslutas våren 2022. Det betyder att tomterna kan börja exploateras sommaren/hösten 2022.

Kommentarer från Sollefteå kommun,

- Det här är ett historiskt beslut och det är första gången på decennier ett nytt villaområde i Sollefteå kan komma att växa fram. Tidigare har det varit enstaka hus och sommarstugor som har byggts men detta handlar om ett nytt villaområde och det visar hur stort intresset är för vår kommun, säger Johan Andersson, ordförande kommunstyrelsen i Sollefteå.

- Sollefteå är verkligen på gång och det händer väldigt mycket på väldigt många områden. Besöksnäringen i västra, cykling på Hallsta, Försvarsmaktens etablering, ny gymnasieskola och nu kan vi se framemot nya villor. Det är verkligen spännande att se vad som kan uppnås genom samarbete och friska tag, säger Birgitta Häggkvist, vice ordförande i kommunstyrelsen.

- Att kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer är väldigt viktigt. Ska vi bryta urbaniseringen och storskaligheten så måste vi kunna visa upp ett annorlunda och bättre sätt att leva. Förhoppningsvis är dessa 7 tomter bara början och att vi kommer att behöva göra i ordning flertalet fler, säger Kjell-Åke Sjöström ordförande utskottet för vård- och omsorg.