Tänk på miljön - minska ditt matsvinn hemma

Bild: Livsmedelsverket

Vi slänger mer mat än vi tror, så tänk på hur du hanterar maten där hemma. I runda tal slänger ett hushåll mat för mellan 4000 och 6000 kr per år. Det innebär också att resurser används för att producera, leverera, förpacka och sälja mat helt i onödan.

Att minska sitt matsvinn är att också minska sin miljöpåverkan. Om du låter bli att slänga för mycket mat där hemma så hjälper du till att minska matsvinnet.

Träna din "svinnsikt"

Vi slänger mer mat än vi tror. I runda tal slänger ett hushåll mat för mellan 4000 och 6000 kr per år. Det innebär också att resurser används för att producera, leverera, förpacka och sälja mat helt i onödan.

Mer läsning om svinnsikt och länkar till sidor hos Livsmedelsverket