Insamling av skrotbilar

Runt om i kommunen finns ett större antal skrotbilar som övergivits i naturen. Dessa skrotbilar utgör inte bara en miljöfara utan förfular också omgivningen.

Ansvaret för att frakta bort skrotbilar är först och främst bilägarens ansvar och därefter markägaren.

För att få bukt med nedskräpningen gör kommunstyrelsen en engångssatsning för att frakta bort de skrotbilar som utretts och inspekterats av Miljö- och byggenheten. Det är också skrotbilar som står på platser där många medborgare och besökare rör sig. Skrotbilarna ska fraktas bort av en auktoriserad firma.