Eldning av trädgårdsavfall

Vid hantering av trädgårdsavfall finns det mycket att tänka på. Det är vanligtvis förbjudet att elda upp avfallet, om det inte gäller små mängder från den egna trädgården. Glöm inte heller bort att ta hänsyn till grannarna när du eldar. Dessutom är det olämpligt att elda alltför fuktigt trädgårdsavfall.

Det är förbjudet för såväl privatpersoner som företag att elda avfall på egen hand.

Detta gäller även sådant som inte är direkt skadligt för miljön, såsom

  • trä
  • kartonger
  • papper

Enligt miljöbalken ska den som har avfall se till att det hanteras på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt. Det är därför inte tillåtet att elda upp sitt avfall.

Undantag från bestämmelserna ovan kan gälla mindre mängder trädgårdsavfall från den egna trädgården, ifall röken inte stör omgivningen.

Undantag gäller dock inte för stora mängder ris och annat avfall som kan uppstå i en verksamhet. Detta räknas inte till trädgårdsavfall och får alltså inte eldas.

Viktigt att tänka på vid eldning är att du tar hänsyn till dina grannar och att du inte eldar alltför fuktigt trädgårdsavfall, som kan skapa intensiv rökutveckling.