Lyssna på sidan Lyssna

Eldning utomhus

Ved som brinner

Eldning ger upphov till rök, lukt och sotpartiklar och kan störa din omgivning. Dessutom finns risk att elden sprider sig om du inte är försiktig. Tänk på att alltid ta hänsyn till eventuella eldningsförbud, dina grannar och att elda säkert.

Eldningsförbud

Kom ihåg att alltid höra med Räddningstjänsten för att få upplysningar om eventuella eldningsförbud.

Eldning vid Valborg och påsk

Du behöver inte anmäla till räddningstjänsten om du vill tända en brasa under påsk eller Valborg.

Men det finns en del saker du måste tänka på:
• Du får bara elda små mängder ris, kvistar, buskar och grenar.
• För att elda på annans mark måste du ha markägarens tillstånd.
• Du som eldar ansvarar för att elden släcks.
• Ha alltid tillgång till släckutrustning, till exempel vattenslang eller ruskor.

Trädgårdsavfall

Under vår- och höststädning av din trädgård kan det bli en hel del ris, kvistar och löv. Ett alternativ är att du komposterar det i en trädgårdskompost. På så sätt tar du tillvara de näringsämnen som finns i trädgårdsavfallet och kan använda det till nästa års rabatter. Ett annat alternativ är att lämna trädgårdsavfallet på någon av kommunens återvinningscentraler.

Det är förbjudet att elda avfall, förbudet gäller för såväl privatpersoner som företag att elda avfall på egen hand. Det gäller även sådant som inte är direkt skadligt för miljön, såsom trä, kartonger och papper.

Det enda undantaget är små mängder trädgårdsavfall såsom ris och kvistar från den egna trädgården om röken inte stör omgivningen. Om du vill elda ditt trädgårdsavfall måste du ta hänsyn till dina grannar. Rök och lukt kan leta sig in i ventilationskanaler och orsaka störning. Det är därför viktigt att du pratar med dina grannar innan du börjar elda. Fuktigt trädgårdsavfall innebär mycket rök. Du ska därför se till att avfallet är torrt innan du eldar.