Ventilation

En väl fungerande ventilation är viktigt för att du ska trivas och må bra i ditt hem. Rätt inställd och underhållen ser ventilationen till att frisk luft tar sig in och att den använda luften sugs ut. Problem med inomhusmiljön i en lägenhet eller ett hus hänger ofta ihop med ventilationen.

Luften i en bostad behöver bytas ut regelbundet för att vi ska må bra. Detta beror på att vi människor och eventuella husdjur genom andning, rökning, tvättning och matlagning förbrukar syret, vilket ger upphov till föroreningar och fukt.

Tecken på dålig ventilation

Idag duschar och tvättar vi oss oftare än vad vi gjorde förr, vilket innebär att vi skapar mer fukt i våra bostäder. I äldre byggnader är ventilationen ofta inte tillräcklig för att ta hand om så fuktig luft. Resultatet blir att varm och fuktig luft kondenserar i väggar och på andra ytor, vilket med tiden kan ge upphov till fukt-och mögelskador.

Exempel på tecken som tyder på bristande ventilation:

 • Imma och fukt på insidan av fönster.
 • Instängd lukt.
 • Imma på speglar i badrum som inte försvinner.
 • Svarta fläckar runt ventiler i t ex badrum.
 • Dålig lukt kommer in genom dina frånluftsventiler i badrum eller kök.
 • Ventilen suger inte tag i en toalettpappersbit som du håller upp mot frånluftsdonet.

Skötsel av ventilationssystem

Ventiler och ventilationskanaler måste rengöras regelbundet för att ventilationen ska fungera. I flerbostadshus ska även en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, genomföras med jämna mellanrum.

OVK är en funktionskontroll av ventilationssystemet som fastighetsägaren är skyldig att genomföra.

Bostäder och lokaler kan ibland utnyttjas på annat sätt än vad som planerats från början. Därför behöver inte en godkänd OVK betyda att ventilationen är tillräcklig, utan endast att luftflöden överensstämmer med det som står på ritningarna.

Resultaten från OVK finns dels hos fastighetsägaren och dels hos miljö- och byggenheten.

Problem med ventilation

Vid problem med ventilationen ska du kontakta din fastighetsägare, eftersom denne har ett ansvar att genomföra undersökningar och att vidta eventuella åtgärder.

Om problemen trots detta kvarstår har du möjlighet att vända dig till miljö- och byggenheten.

Om du upplever problem med ventilationen i din lägenhet finns det några åtgärder att prova för att få det bättre:

 • Håll friskluftsventiler och vädringsfönster öppna så att luftbytet förbättras.
 • Rengör ventiler i badrum och kök regelbundet.
 • Vädra ofta och genom korsdrag under korta stunder.
 • Håll köksfönstren stängda när du lagar mat, så att dina grannar inte störs av matoset.
 • Installera inte köksfläkt utan att tala med fastighetsägaren, eftersom detta kan försämra grannarnas ventilation.