Temperatur och drag

Temperatur och drag påverkar inomhusmiljön och därmed din hälsa. De flesta människor uppfattar en inomhustemperatur mellan 20 och 24 grader som behaglig.

Folkhälsomyndigheten har i sina allmänna råd tagit fram följande rekommenderade inomhustemperaturer:

  • 20-24°C Rekommenderad temperatur
  • 28°C Högsta lämpliga temperatur
  • 18°C Lägsta lämpliga temperatur
  • 20°C Lägsta lämpliga temperatur för känsliga grupper (t ex äldre)

Upplevd temperatur

Det är inte bara lufttemperaturen som påverkar hur du upplever temperaturen i din bostad. Ytor, som till exempel, fönsterkarmar, möbler och väggar påverkar också helhetsupplevelsen. Dessa ytor kan avge kyla, som gör att det känns kallare än vad en inomhustermometer visar.

Drag

Drag kan uppkomma som en följd av otäta fönster, dörrar eller tilluftsventiler. Om du utsätts för drag kyls kroppen av, vilket upplevs som obehagligt.

Drag kan också orsaka muskelbesvär, nackspärr och ögonirritation, samt att du kan uppleva temperaturen som lägre än vad den egentligen är.

För kallt, varmt eller dragit inomhus?

Om du som bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst under en längre tid upplever att inomhustemperaturen är för låg, för hög eller att det är drag, bör du i första hand kontakta din fastighetsägare.

Denne har ett ansvar för att genomföra undersökningar och att vidta eventuella åtgärder.

Om fastighetsägaren inte vidtar några åtgärder, kan du som bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst vända dig till miljö- och byggenheten för att få hjälp och information.