Radon

Radon är en radioaktiv gas som kan finnas i både mark, vatten och luft. Du bör mäta radonhalten i ditt hus om du misstänker höga halter. ​

Den radon som finns i bostäder kommer oftast antingen från marken under huset eller från byggnadsmaterialet. Det rör sig då om blåbetong från 1929 till slutet av 1970-talet.

Radonhalten i inomhusluft bör inte överstiga referensvärdet 200 Bq/m³.

När mäts radon?

Mätningar av radon ska genomföras under perioden oktober till april och ska pågå under minst två, men helst tre månader.

Hur mäter jag radon?

Vanligaste metoden för att mäta radon i inomhusluften är att använda spårfilmsdosor.