Fukt och mögel

Mögelsporer finns överallt i luften, både utomhus och inomhus, men leder inte alltid till problem. Det är först om det blir fuktigt som mögelsporerna bildar kolonier och därigenom kan orsaka problem.

Den vanligaste orsaken till mögel är fuktskador som inte blivit åtgärdade. Då kan mögel och bakterier växa till sig och leda till hälsobesvär. Fuktskador orsakas bland annat av dålig ventilation, vattenläckor och dålig dränering av grunden på huset.

Orsaker till fukt och mögel

Mögelsporer och bakterier förekommer naturligt i våra bostäder och orsakar normalt inga problem. Höga fukthalter i inomhusluften eller fuktskador kan dock göra att mögelsporer och bakterier börjar växa till.

Att vistas i lokaler med hög tillväxt av mögel kan leda till hälsobesvär.

Några av de vanligaste orsakerna till fuktskador är:

  • Undermålig ventilation i huset
  • Läckande rör och vattenledningar
  • Dålig dränering runt huset
  • Läckande tak och stuprör
  • Vattenläckor

Fuktfläckar, missfärgningar, bubblor i mattan och tapeten eller att färg flagnar och lossnar kan vara tecken på fuktskador.

Mögel luktar vanligtvis och ofta känner du lukten innan du ser några tydliga tecken i bostaden. Mögelfläckar i kakelfogar i badrum är vanliga och utgör normalt sett ingen hälsorisk. Du kan få bort fläckarna genom vanlig grovrengöring.

Förebygg fuktskador

En fungerande ventilation i hela bostaden minskar risken för fuktskador. Se därför till att hålla alla ventiler öppna och ventilationskanaler rengjorda.

Risken för fuktskador är störst i badrum.

Du kan förebygga skadorna på följande sätt:

  • Rengör golvbrunnar och under badkaret.
  • Använd duschdraperi och torka upp vattnet på golvet efter dusch eller bad.
  • Vädra badrummet efter att du har duschat.
  • Undvik att borra hål i badrummets väggar och tak, särskilt i närheten av duschen.
  • Kontrollera att ventilationen i badrummet fungerar. Det gör du genom att placera en pappersbit mot ventilen och se om den sugs fast.