Elektromagnetiska fält

Olika sorters elektromagnetiska fält ger olika hälsorisker. Starka elektromagnetiska fält innebär en högre risk än svaga. En mobiltelefon kan, om man inte är uppmärksam, innebära vissa hälsorisker i form av radiofrekventa fält. Det är därför viktigt att du använder telefonen på rätt sätt. ​

Kunskapen om effekter från svaga elektromagnetiska fält är ännu inte fullständig, men det pågår kontinuerlig forskning på området. Vid exponering för låga nivåer av elektromagnetiska fält, under Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärden, finns inga säkerställda hälsorisker.

Riktigt starka elektromagnetiska fält kan däremot innebära hälsorisker. Starka magnetfält kan störa kroppens nervsignaler, men då krävs magnetfält som är hundratals gånger starkare än de som finns under de största kraftledningarna.

Studier tyder dock på att magnetfält från kraftledningar, sk kraftfrekventa magnetfält, skulle kunna öka risken för leukemi hos barn. I bostäder är det mycket ovanligt med höga exponeringsnivåer från kraftfrekventa magnetiska fält.

Använd mobilen på rätt sätt

Det finns även radiofrekventa fält, som bland annat uppstår när du pratar i mobiltelefon. Fälten är som störst vid telefonens antenn. Forskarna undersöker sambandet mellan mobiltelefoni och cancer.

För att effektivt minska exponeringen rekommenderar Strålskyddsmyndigheten att du ska använda handsfreeutrustning, trådlös handsfree eller telefonens högtalarfunktion när du pratar i mobiltelefon.

Strålsäkerhetsmyndigheten anser inte att det är befogat att generellt minska exponeringen för radiofrekventa fält från basstationer för mobiltelefoni, trådlösa nätverk och liknande sändare. Detta beror på att exponeringen redan ligger långt under de nivåer som krävs för att kunna ge kända hälsoeffekter.