Buller

Du utsätts hela tiden för olika typer av ljud. Vad som uppfattas som buller eller oljud är personligt. Allt oönskat ljud kallas för buller.

Det finns buller som bara är störande, men också buller som riskerar att ge hörselskador. Buller från byggnader och grannar är oftast bara störande, men kan ändå vara jobbigt.

Störande buller

Störande buller kan påverka din hälsa, t ex genom att sömnen störs av biltrafik, grannar eller fläktar.

Ljud från t ex sopbilar och plogbilar måste du dock acceptera om soporna ska bli hämtade och vägarna skottade.

Vissa ljud kan vara störande även om det endast rör sig om tillfälliga störningar. Om ljudnivåerna i en bostad blir för höga kan det bli ohälsosamt.

Mer information om riktvärden för buller inomhus kan du läsa om i Folkhälsomyndighetens allmänna råd.