Boendemiljö

En bra boendemiljö är en viktig förutsättning för hur du mår. Inomhusmiljön kan bland annat påverkas av undermålig ventilation, nya bygg- och inredningsmaterial, radon, buller, lukt, fukt samt mögel. Vi vistas cirka 90 procent av vår tid inomhus, vilket ställer stora krav på inomhusmiljön.

Problem med boendemiljö

Vid problem med boendemiljön ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare eller till styrelsen i bostadsrättsföreningen där du bor. Fastighetsägaren ansvarar för underhåll och skötsel av fastigheten. Givetvis har även du som hyresgäst ett ansvar för att sköta din lägenhet och se till att du inte stör dina grannar.

Om problemet kvarstår

Om du trots kontakter med fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens styrelse fortfarande har problem kan du kontakta miljö- och byggenheten.