Latrin

Latrinkärl till fritidshus köps på kommunförrådet Skärvsta i Sollefteå. Kärlet kostar 510 kr och i kostnaden ingår omhändertagande av latrinet. Kärlet du köper märks då med en klisterlapp som visar att du köpt det av kommunen.

Ett fullt kärl ska förslutas väl innan kärlet lämnas på en återvinningscentral (Rödsta, Edsbacken eller Ramsele). Om du har köpt kärlet på kommunförrådet får du lämna in det kostnadsfritt.

Vill du lämna ett latrinkärl som du köpt själv blir du fakturerad en kostnad på 486 kr när det lämnas. Det är alltså inte billigare att lämna ett kärl som du köpt själv.

Anledningen till detta är att vi vill att latrinet lämnas till oss i en av kommunen godkänd behållare. Detta för att kärlet ska hålla i vår hantering.

Kommunförrådet Skärvsta
Öppettider: Mån - fre 07:00-12:00 och 13:00-16:00
Granvågsvägen 3 B
881 33 Sollefteå
Telefon: 0620-68 22 14