Slamtömning och latrin

Schemalagd tömning av slambrunnar, slutna tankar och minireningsverk görs en gång per år, både i fritidshus och permanenthus. Tömningen görs av kommunens entreprenör Nipfrakt.

Tömning av BDT-brunnar görs efter beställning från fastighetsägaren.

Den schemalagda tömningen görs från tidig vår till oktober.

Extra slamtömning?

Kontakta Sollefteå kommun om du behöver extra tömning. Du kan även ringa Nipfrakt direkt.

Nipfrakt kontaktuppgifter:

Se priser nedan (inklusive moms). Räkna med cirka två timmar för en extra tömning. Tömning sker inom två dagar efter beställning

Priser för extra slamtömning

Beställningstyp

Pris

Ordinarie arbetstid kl 07:00 - 16:00

1075 kr/h + behandlingsavgift 105 kr/m3

Utöver ordinarie arbetstid

1075 kr/h + behandlingsavgift 105 kr/m3 + 25%

Akut tömning inom 6 timmar efter beställning

2725 kr/h

 

Tänk på!

  • Vägen fram till huset måste vara farbar för slambilen. Det innebär att vägen ska hålla för en lastbil och att inga grenar och kvistar hänger in över vägen.
  • Röj fram brunnen från gräs och sly så att den syns, markera gärna ut den med en käpp så att den syns.
  • Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får vid hämtning normalt inte överstiga 25 m.
  • Av arbetsmiljöskäl bör brunnslock vara av lätt material, t.ex. plast, glasfiber eller plåt och kunna öppnas av en person.
  • Lock eller manlucka får ha en maxvikt på 35 kg - om det kan skjutas åt sidan utan att lyftas. Behöver locket lyftas ska det inte väga mer än 15 kg.

Färgmarkering av tömda brunnar

När brunnen är tömd sprutas en liten "dutt" med färg på locket av slamtömmaren. Märkningen görs för att kunden på ett lätt sätt ska kunna kontrollera om tömning gjorts eller inte. Det kan vara svårt att se om brunnen är tömd eller inte bara genom att öppna locket och titta ner.

Efter tömning är det helt normalt att det står vatten i brunnen. Detta vatten kan komma från eventuella spolningar i huset, från en läcka mellan brunnsringarna eller bakvatten från infiltrationen.

Förlängt hämtningsintervall

Läs mer om förlängt hämtningsintervall genom att klicka på rubriken "Förlängt hämtningsintervall" i högerspalten.

Vad händer med slammet?

Läs om vad händer med slammet genom att klicka på rubrik "Vad händer med slammet" i högerspalten.