Miljöstationer

I Sollefteå kommun finns fem miljöstationer. På dessa kan farligt avfall från hushållen lämnas utan kostnad

Miljöstationerna finns på följande platser:

  • Rödsta återvinningscentral
  • OK/Q8 Övergård
  • OK/Q8 Junsele
  • OK/Q8 Ramsele
  • Kommunförrådet i Näsåker

Öppettider

Miljöstationerna vid OK/Q8 är öppna när bensinmacken är öppen, men du måste gå in på macken och låna nyckel till miljöstationen.

Det här kan du lämna

  • Farligt avfall - t ex färg, lack, lim, lösningsmedel, kemikalier.
  • Spillolja och oljefilter
  • Småbatterier
  • Lampor (glöd-, led-, halogenlampor) och lysrör

Tänk på!

Lämna inte avfall, som inte ska lämnas här. Det leder till nedskräpning och extra kostnader för städning och omhändertagande.

Företag måste kontakta godkänd mottagare för hämtning av sitt farliga avfall. Det får inte lämnas i miljöstationen.