Hämtning av hushållsavfall

Sollefteå kommuns entreprenör Allmiljö tömmer normalt sopkärlet var fjortonde dag. Hushållsavfallet som samlas in tas om hand genom förbränning i Korstaverket, Sundsvall. Genom att förbränna soporna kan man utvinna energi som kan användas till värme- eller elproduktion.

Vilken dag töms mitt sopkärl?

I e-tjänsten "Mina abonnemang" kan du se vilken dag som ditt sopkärl töms. Klicka på länken i längst ner. Du behöver ditt kundnummer för att logga in, det hittar du på din faktura.

Sålt eller köpt hus?

Har du sålt eller köpt hus måste ny ägare anmälas till kommunen. Finns en e-tjänst och blankett för detta, klicka på länken längst ner.

Hämtning vid fritidshus

Vid fritidshus hämtas sopor var fjortonde dag under perioden 1 maj till 30 september. I en del större sommarstugeområden finns gemensamma sopkärl, men finns inte det kan även fritidshus ha egna kärl.

Dela sopkärl med en granne?

Ägarna till två angränsande fastigheter kan efter ansökan till kommunen dela sopkärl, se blankett längst ner. Fakturan för sophämtningen går till den som har sopkärlet och de som delar får sedan dela avgifterna mellan sig.

Kostnaden blir dels för sopkärlet plus en miljöavgift på 424 kr/år.
Prisexempel för ett 190-liters kärl: 2237 + 424= 2661 kr/år.

Tänk på!

  • Sopkärlet töms mellan 06:00 och 19:00.
  • Skotta och sanda kring sopkärlet.
  • Enskilda vägar måste vara farbara för sopbilen. Det innebär att vägen ska hålla för en lastbil och att inga grenar och kvistar hänger in över vägen. På vintern ska vägen plogas och sandas.
  • Fyll inte mer sopor i kärlet än att locket kan stängas. Packa inte heller kärlet, då kan sopor fastna och ramlar då inte ut vid tömning.
  • Har du mycket sopor en vecka kan du ställa ut en extrasäck på tömningsdagen
  • Lägg inga lösa sopor i kärlet, förpacka dem i påsar. Gäller även aska från till exempel grillning och andra dammande avfall. Vid grillning tänk på att blöta askan så att det inte tar eld i sopkärlet.

Har du frågor om sophämtning?

Har du frågor om sophämtning tar du kontakt med kommunen på 0620-68 20 00. Till exempel byte av kärl, ägarbyte, fakturafrågor, priser, sortering eller extra tömning.

Har du däremot mer specifika frågor om själva sophämtningen, till exempel varför du inte fått ditt sopkärl tömt, kan du kontakta Allmiljö direkt på 0620-100 20.