Krantömmande behållare

Krantömmande behållare är ett alternativ till kärl och containrar för insamling av matavfall, restavfall och förpackningsmaterial. Det är en bra lösning för exempelvis flerfamiljshus och verksamheter som hanterar mycket mat. I Sollefteå kommun kommer de kunna tömmas från våren 2024, i samband med att matavfall börjar samlas in separat.

Det finns flera typer och fabrikat av krantömmande behållare. Krantömmande behållare kan vara helt eller delvis nedgrävna. Det finns även modeller som står ställda på marken. I Sollefteå kommun kommer endast behållare med enkrokssystem och säck kunna tömmas, se exempel på leverantörer under relaterad information längst ner på sidan. För att sopbilen ska kunna tömma behållaren är det flera saker som är viktiga att tänka på. Inför anläggande av denna typ av behållare ber vi er att kontakta kommunen. Tänk på att installationen kan behöva bygglov beroende på placering. Införskaffande och installation bekostas av fastighetsägaren.

Fördelar

  • Mindre lukt då avfallet hålls kylt under mark där det är svalare
  • Minskad risk för fastfrysning av matavfall vilket annars är ett problem i kärl och containrar
  • Ofta blir det mindre nedskräpning och mer återvinning
  • Rymmer mycket avfall på liten yta (matavfall maxvolym 1 m3, övrigt avfall maxvolym 5 m3)
  • Hämtning kan i vissa fall ske mer sällan då mycket avfall ryms och storlek och utformning kan anpassas efter era behov
  • Bättre arbetsmiljö för chaufförer och fastighetsskötare då vridmoment och tunga lyft minskar radikalt
  • Estetiskt tilltalande – vilket är speciellt viktigt på platser där mycket människor vistas