Mat- och restavfall

Rest- och matavfall som ska lämnas till kommunen uppkommer även hos företag. Under 2024 börjar matavfall samlas in i nya bruna kärl hos företag och verksamheter.

Restavfall

Alla företag ska ha ett sopkärl och abonnemang för hämtning av avfall som liknar avfall från hushåll. Det är exempelvis avfall från personalmatsalar, restaurangavfall samt städ- och toalettavfall, och det ska lämnas till renhållaren d v s kommunen.

Matavfall

Under 2024 startar insamlingen av matavfall. Utsorteringen kommer att vara obligatorisk för alla. För företag innebär detta att utsortering ska ske i personalrum och både i kök och servering på exempelvis skolor och äldreboenden. Även affärer ska sortera ut matavfall och överbliven mat som inte sålts.

I flerfamiljshus och hos företag kommer bruna kärl för matavfall (140 liter) att ställas ut som komplement till de gröna kärlen för restavfall. Grundregeln är att ett brunt kärl ställs ut per kärl för restavfall (i storleken 370 eller 660 liter). Mindre företag som idag har ett 190-liters, eller mindre, kärl kommer att få ett tvådelat 240-liters kärl.

Till ägare av flerfamiljshus och företag kommer kommunen att tillhandahålla påsar i storleken 9, 22 och 45 liter. Samt påshållare till 9-liters påsen. Vid behov av annan utrustning (t ex säckhållare till 45 liters säck) ansvarar kunden själv för införskaffandet. Vill man köpa egna säckar/påsar är det viktigt att dessa är gjorda helt av papper och är certifierade enligt EN13432.

För flerfamiljshus och verksamheter finns möjlighet att installera krantömmande behållare, mer information finns på underliggande sida. Krantömmande behållare bekostas av fastighetsägaren.