Lyssna på sidan Lyssna

Stödpedagog - kurs på tom plats

Är du intresserad av att läsa enstaka kurser i stödpedagogutbildningen? Det finns möjlighet att söka nedanstående kurser hos oss på Reveljen. Tom plats innebär att du läser kursen/kurserna tillsammans med befintlig klass, där sammankomster sker på plats i Sollefteå.

Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd, 35 yh-poäng,
22 nov 2023 - 9 jan 2024
Kursen behandlar kommunikation och samspel inom funktionshinderområdet samt hur det är en förutsättning för delaktighet, inflytande och självbestämmande. Vidare behandlar kursen alternativ och kompletterande kommunikation, samtalsmetodik, digital kommunikation och betydelsen av kognitiva stöd. Kursen belyser också digitaliseringens möjligheter, utmaningar och dilemman.

Människan i utveckling - 15 yh-poäng,
9 jan - 30 jan 2024

Kursen behandlar människans utveckling och hur stödet till den enskilde kan anpassas och förändras beroende på de olika faser i livet som den enskilde går igenom. Vidare behandlar kursen vilken betydelse hälsa, livsstil och kultur har för människans välbefinnande.

Praktisk juridik inom social omsorg, 15 yh-poäng
30 jan - 19 feb 2024

Kursen behandlar juridiken och de riktlinjer som styr stödpedagogens arbete. Vidare behandlar kursen hur författningar ska tolkas, fungerar i praktiken och vilka juridiska dilemman en stödpedagog kan ställas inför i sitt arbete.

Dokumentation och kvalitetssäkring, 15 yh-poäng,
20 feb - 6 mar 2024

Kursen behandlar social dokumentation i syfte att säkerställa den enskildes rättigheter samt hur man arbetar utifrån beställning, uppdrag och genomförande av myndighetsbeslut.

Etik och professionellt förhållningssätt, 15 yh- poäng,
6 mar - 28 mar 2024

Kursen behandlar professionella förhållningssätt gentemot den enskilde och dennes nätverk samt arbetssätt för att stärka den gemensamma värdegrunden i en verksamhet. Vidare ger kursen träning i att identifiera, reflektera över och analysera etiska dilemman.

Behörighet till kurserna

 • Grundläggande behörighet
  Gymnasieexamen eller motsvarande
 • Särskilda förkunskaper
  Hälsopedagogik
  Specialpedagogik 1
  Specialpedagogik 2
  Svenska 2
 • Minst 1 års yrkeserfarenhet med stöd till personer med funktionsnedsättning.
  Har du lång erfarenhet inom branschen finns möjlighet att ansöka via reell kompetens. Kontakta oss för mer information. 


Kontaktuppgifter Stödpedagog

Magnus Davidsson

Utbildningssamordnare Stödpedagog

Mobil: 070-714 35 55

E-post: magnus.davidsson@utb.solleftea.se

Sara Molarin

Utbildningsledare Stödpedagog

Mobil: 070-608 21 60

E-post: sara.molarin@utb.solleftea.se