Lyssna på sidan Lyssna

Behandlingspedagog Flex

Validering och kompletterande utbildning till Behandlingspedagog.
Har du arbetat med behandlingsarbete? Har du kortare och längre utbildningar/kurser men ingen examen? Är du intresserad av att ta några ytterligare steg för att formalisera dina färdigheter och kompetenser mot en tvåårig yrkeshögskoleutbildning?

Reveljen, centrum för vuxnas lärande har genom MYH, Myndigheten för yrkeshögskoleutbildning fått möjlighet att erbjuda utbildning till Behandlingspedagog genom att validera tidigare kunskaper och därefter erbjuda kompletterande kurser. Detta kallas YH-flex och är en försöksverksamhet. Först genomförs en validering, d.v.s. bedömning av tidigare kunskaper, färdigheter och kompetenser. Det utmynnar i en studieplanering. Därefter erbjuds de kurser/kursmoment som saknas för att i slutänden leda till en examen.

Behörighetskrav

Behörighetskraven är desamma som till vår ordinarie utbildning, Behandlingspedagog 400 YHp, d.v.s. grundläggande behörighet och att de sökande bedöms utifrån betyg eller så kallad reell kompetens och ett eventuellt särskilt prov. Har du jobbat som vikarie på ett behandlingshem eller inom annat behandlingsarbete är det kompetens som kan bedömas.

Ytterligare information

Om du då blir antagen kommer du behöva göra en del uppgifter och dessa får du i samband med upprop/inskrivning på utbildningen.

Du behöver fylla i två formulär:

  1. Kompetenskartläggning för studerande YH-flex
    Där ska du fylla i så noga som möjligt, tidigare utbildningar, certifieringar om du har och dina tidigare yrkeslivserfarenheter. Även andra erfarenheter som kan var bra som underlag för bedömningar tex föreningsliv, fritidsintressen eller andra relevanta erfarenheter.
  2. Ett självskattningsformulär.
    Där ska du själv fundera på vad du har för kunskaper, färdigheter och kompetenser inom socialt arbete. Var ärlig, du ska varken underskatta eller överskatta dig själv när du svarar! Vi kommer skicka med Reveljens kursplan för Behandlingspedagogutbildningen. Där kan du se vilka kursmoment som ingår och utifrån den också få en hjälp när du besvarar självskattningen.

E-tjänst för kompetenskartläggning

Nästa steg blir en träff med den lärare som ska validera dig! Beroende på var de studerande kommer ifrån kan träffen bli digital eller på plats hos oss på Reveljen i Sollefteå. Det ber vi att få återkomma med. Vid den träffen kommer du få arbeta vidare i grupp med en del uppgifter för att ytterligare fördjupa oss i vad du har med dig sedan tidigare. Du kommer också få några inlämningsuppgifter som du kommer få lite tid på dig att genomföra.

De formulär som vi fått från dig, kompetenskartläggning och självskattning, plus inlämningsuppgifterna kommer sedan ligga till grund för ett personligt samtal med valideringsläraren. Därefter kommer valideringsläraren noga gå igenom allt material och göra bedömningar av vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser du redan har och vad det är som saknas. Denna bedömning kommer utmynna i en individuell studieplan för YH-flex.

Den studieplanen innefattar det du behöver komplettera med för att nå examen. Därefter kommer vi behöva lite tid på oss för att planera in när och på vilket sätt som du ska läsa de kurserna eller kursmomenten. Det kan vi inte säga något om förrän ovanstående är gjort, för dig och dina medstuderande!

Tycker du att det här låter intressant och rätt för dig och du uppfyller de formella behörighetskraven med grundläggande behörighet?
Reveljen har ett begränsat antal platser inom försöksverksamheten.

Ansökan och utbildningsstart

Nu är ansökan stängd!


Kontaktuppgifter YH-flex

Magnus Davidsson

Utbildningssamordnare vuxenutbildning

Mobil: 070-714 35 55

E-post: magnus.davidsson@utb.solleftea.se