Behandlingspedagog, 400 YH poäng

Vill du vägleda människor som är i behov av en förändring i sitt liv? Människor i utsatta situationer med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa av olika slag. Människor i alla åldrar som behöver professionell behandling.

Behandlingsverksamheter bedrivs i Sverige av privata, ideella, kommunala, regionala samt statliga huvudmän i såväl olika boendeformer eller som daglig verksamhet. Branschen har stort behov av utbildad personal med professionellt förhållningssätt och humanistisk människosyn.

Under utbildningen får du den formella kunskap och de färdigheter som efterfrågas. Du får utveckla din yrkesmässiga roll om hur du ska bemöta människor i kris, svårigheter och förändring. Det är en teoretiskt och praktiskt utbildning, med 25% lärande i arbetslivet (LIA) d.v.s. praktik. De teoretiska studierna ger dig viktiga kunskaper som sedan tillämpas och utvecklas under praktisk handledning på en arbetsplats. Många har hittat sitt framtida arbete via LIA.

Framtidsutsikter

Efter utbildningen kommer du framförallt kunna arbeta som behandlingsassistent eller behandlingspedagog inom socialt arbete, missbruksvård eller psykosocial behandling. Det kan vara inom boendeverksamhet dvs HVB-hem (hem för vård och boende med olika målgrupper), daglig verksamhet, som resurs på en skola, hem för ensamkommande flyktingbarn och inom kriminalvården.

Fanny Jedborn, biträdande institutionschef SiS ungdomshem Vemyra utrycker det såhär:

”Efterfrågan av våra befintliga behandlingsplatser är hög, det finns även ett behov av fler platser. SiS, Statens institutionsstyrelse, kommer därmed behöva rekrytera välutbildad personal. SiS har krav på att all tillsvidareanställd personal ska vara utbildad. Det är viktigt att ha en teoretisk grund för att kunna leverera den kvalitet som krävs i ett många gånger utmanande men oerhört stimulerande arbete.”

Utbildningsform

Utbildningen är upplagd på distans på heltid (40 h/vecka). Huvuddelen av studierna bedrivs från din hemort. Utbildningen omfattar 4 terminer med totalt 4 fysiska träffar/sammankomster i Sollefteå, varje sammankomst är 3-4 dagar. Under de 4 träffarna i Sollefteå sker betygsgrundande aktiviteter som kräver fysisk närvaro. Du bekostar själv din resa och ditt boende till Sollefteå vid sammankomsterna.

Mellan sammankomsterna sker digital undervisning och betygsgrundande digitala lektioner på måndagar och torsdagar kl 08.30 -12.00. Övrig kommunikation och uppföljningar sker via IT-plattform.
Du behöver tillgång till dator med internetuppkoppling för att kunna genomföra utbildningen. Webbkamera och headset krävs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildningar inom Yrkeshögskolan. Vill du veta mer om behörighetsregler, antagningskrav och hur du ansöker till yrkeshögskoleutbildningar hittar du länk längre ned på sidan. Där hittar du även länk till Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats.

Läs mer om behörighet till Behandlingspedagog via ansökningssidan. Där kan du även läsa hur du söker till utbildningen om du saknar behörighetskraven. 

Reell kompetens och 20-procentsregeln

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet, finns möjligheten att ansöka om reell kompetens. Med reell kompetens menas den samlade kompetensen som du har skaffat dig både i och utanför det formella utbildningssystemet.

En väg att uppfylla grundläggande behörighet:

 • Svenska 1/ Svenska som andra språk 1 eller Svenska A/ Svenska som andra språk A eller motsvarande äldre utbildning
 • Engelska 5/ Engelska A eller motsvarande äldre utbildning
 • Samhällskunskap 1a1/ Samhällskunskap A eller motsvarande äldre utbildning

Samt 3 års sammanlagd arbetslivserfarenhet inom vilket område som helst. Föräldraledighet och militärtjänstgöring räknas. Arbetslivserfarenhet skall styrkas med arbetsgivarintyg.

En annan väg att bli antagen till utbildningen är 20 - procentsregeln:
20-procentsregeln innebär att vi bedömer den sökandes möjligheter klara utbildningen och därefter utöva yrket Behandlingspedagog. Högst 20 procent av årsplatserna i en utbildning får avsättas för sökande enligt 20-procentsregeln.
Om du ansöker enligt 20-procentsregeln behöver du komplettera din ansökan med vår e-tjänst för kompetenskartläggning. Länken hittar du här:

E-tjänst för kompetenskartläggning

Olika steg i bedömningsprocessen:

 1. Grundläggande behörighet.
 2. Om antalet platser på utbildningen är mindre än antalet behöriga sökande bedöms betyg och de behöriga sökanden kallas till prov.

Kurser i utbildningen

 • Grupper och grupprocesser 20 yh-poäng
 • Mental och psykisk utveckling 30 yh-poäng
 • Juridik och dokumentation 25 yh-poäng
 • Somatisk omvårdnad 15 yh-poäng
 • Grunder för kommunikation 25 yh-poäng
 • LIA 1 Tillämpa och utveckla yrkesrollen 50 yh-poäng
 • Examensarbete 15 yh-poäng
 • Missbruks- och beroendetillstånd 30 yh-poäng
 • Mångkulturellt perspektiv i socialt behandlingsarbete 20 yh-poäng
 • Människosyn, bemötande och förhållningssätt 30 yh-poäng
 • Psykiatrisk ohälsa och beteendestörningar 25 yh-poäng
 • Rehabiliteringsinsatser 50 yh-poäng
 • LIA 2 Praktisk förankring av teoretisk kunskap 50 yh-poäng
 • Yrkesroll och hälsa 15 yh-poäng

Ansökan och utbildningsstart

Ansökan öppnar 15 februari för utbildningsstart på plats i Sollefteå 28 augusti 2023.

Sista ansökningsdag: 15 maj. -Nu är ansökan stängd!

Utbilningsledare Behandlingspedagog

Ulla Larsson

Utbildningsledare Behandlingspedagog

Mobil: 073-270 95 06

E-post: ulla.larsson@utb.solleftea.se