Individuell studieplan

Skolverket har beslutat att från och med höstterminen 2012 ska alla studerande inom vuxenutbildningen upprätta en individuell studieplan.

Den individuella studieplanen ska innehålla:

  • vilka kurser du ska läsa
  • dina mål med studierna
  • omfattningen av studierna

Reveljens studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att utforma studieplanen.

Det är mycket viktigt att du följer den uppgjorda planeringen. Om du gör förändringar i studierna måste du ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren eller administratör för komvux. Tänk på att förändringen kan innebära skillnad i ersättningen från CSN.

Avbrott

Om du inte har varit aktiv i en kurs under tre veckor (utan överenskommelse med din lärare) betraktar skolan det som ett kursavbrott.