Plåtslagare inom byggbranschen - lärlingsutbildning

Är du en person som vill jobba inom ett hantverksyrke där man utvecklar sin yrkesskicklighet under hela sin karriär? Har du dessutom inte några svårigheter att jobba på hög höjd. Då kan plåtslagare vara något för dig.

Vi på Reveljen planerar att, tillsammans med Sollefteå Plåtslageri och lärare från Sollefteå Gymnasium, genomföra en lärlingsutbildning med start hösten 2023.

Planerad start: 4 september 2023

Studietid: 4 september 2023 - 7 juni 2024 (40 veckor)

Studiemedel: Utbildningen är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN

Behörighet: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Sista ansökningsdag: 20 augusti 2023

Om utbildningen

Utbildningen är upplagd som lärlingsvux. Det innebär att du läser största delen av utbildningen hos Sollefteå Plåtslageri där du har en handledare som stöd. Utbildningen sker i samverkan med Sollefteå Gymnasium och teorin är förlagd till Gudlav Bilderskolan.

Kurser som ingår i utbildningen:

  • Plåtslageriprocessen
  • Plåtslageri - grunder
  • Byggnadsplåtslageri 1
  • Byggnadsplåtslageri 2
  • Byggnadsplåtslageri 3
  • Ventilationsplåtslageri

Ansökan

Ansökan sker på Reveljen, Nipan 2 i ett bokat möte med Magnus Davidsson, se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktperson lärlingsutbildning

Magnus Davidsson

Utbildningssamordnare vuxenutbildning

Telefon: 0620-68 22 48

Mobil: 070-714 35 55

E-post: magnus.davidsson@utb.solleftea.se