Lastbilsmekaniker - lärlingsutbildning

Lockas du av tunga fordon och vill utbilda dig till lastbilsmekaniker så finns möjligheten nu. Utbildningen planeras starta hösten 2023.

Berners tunga fordon och Reveljen, tillsammans med Gudlav Bilderskolan, planerar att starta en utbildning till lastbilsmekaniker. Du kommer att vara minst 70% av studietiden med en handledare på Berners för att lära dig grunderna i yrket. Fordonslärare från gymnasieskolan tar hand om den teoretiska delen av utbildningen.

Planerad start: 4 september 2023

Studietid: 4 september 2023 - 7 juni 2024 (40 veckor)

Studiemedel: Utbildningen är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN

Behörighet: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Sista ansökningsdag: 20 augusti 2023

Om utbildningen

Utbildningen är upplagd som lärlingsvux. Det innebär att du genomför största delen av utbildningen hos Berners tunga fordon där du har en handledare som stöd. Utbildningen sker i samverkan med Sollefteå Gymnasium där teorin är förlagd till Gudlav Bilderskolan.

Kurser som ingår i utbildningen:

 • Fordonsteknik - introduktion
 • Lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknik
 • Lastbilar och mobila maskiner – basteknik
 • Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 1
 • Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 2
 • Lastbilar och mobila maskiner – förbränningsmotorer
 • Lastbilar – kraftöverföring
 • Lastbilar – chassi och bromsar
 • Lastbilar – system- och diagnosteknik 1
 • Lastbilar – system- och diagnosteknik 2
 • El- och hybridfordon 1

Ansökan

Ansökan sker på Reveljen, Nipan 2 i ett bokat möte med Magnus Davidsson, se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktperson lärlingsutbildning

Magnus Davidsson

Utbildningssamordnare vuxenutbildning

Telefon: 0620-68 22 48

Mobil: 070-714 35 55

E-post: magnus.davidsson@utb.solleftea.se