Billackerare och bilskadetekniker - lärlingsutbildning

Om du har ett stort intresse för att jobba med fordon kan lärlingsutbildningen hos Lidström & Enqvist ge dig en ny yrkesbana.

Lidström & Enqvist, tillsammans med Reveljen och lärare från Gudlav Bilderskolan, planerar att ge möjlighet till utbildning för två personer till billackerare och skadetekniker (bilplåt). Ni kommer att till största delen av studietiden vara på Lidström & Enqvist.

Planerad start: 4 september 2023

Studietid: 4 september 2023 - 7 juni 2024 (40 veckor)

Studiemedel: Utbildningen är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN

Behörighet: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Sista ansökningsdag: 20 augusti 2023

Om utbildningen

Utbildningen är upplagd som lärlingsvux. Det innebär att du läser största delen av utbildningen hos Lidström & Enqvist där du har en handledare som stöd. Utbildningen sker i samverkan med Sollefteå Gymnasium där teorin är förlagd till Gudlav Bilderskolan.

Kurser som ingår i utbildningen:

Billackerare:

 • Orienteringskurs
 • Lackeringsteknik introduktion
 • Baskurs lackering
 • Lackeringsteknik applicering
 • Småreparationer lackering
 • Introduktion till billackerare

Bilskadetekniker:

 • Orienteringskurs
 • Karosserikonstruktioner och inredning
 • CABAS, CAB Plan och skarvningsteknik
 • Småreparationer karosseri
 • Riktningsteknik introduktion
 • Service och bemötande

Ansökan

Ansökan sker på Reveljen, Nipan 2 i ett bokat möte med Magnus Davidsson, se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktperson lärlingsutbildning

Magnus Davidsson

Utbildningssamordnare vuxenutbildning

Telefon: 0620-68 22 48

Mobil: 070-714 35 55

E-post: magnus.davidsson@utb.solleftea.se