Särskild prövning sfi

Den som är bosatt i Sverige och vill ha betyg från utbildning i svenska för invandrare ska ha möjlighet att genomgå prövning. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen. Prövning får bara göras hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen. Prövning genomförs vissa datum under året, kontakta våra studie- och yrkesvägledare för mer information.

Självständiga studier

En prövning innebär att du läser in kurser på egen hand och gör prov vid ett eller flera tillfällen. På Reveljen erbjuder vi prövning i sfi kurs C och D.

Nationellt prov

Prövningen innehåller ett nationellt prov samt, om provet blir godkänt, kompletterande uppgifter i form av läsförståelse, hörförståelse, skrivuppgifter och muntliga färdigheter. Först gör du det nationella provet och efter ungefär en vecka senare får du veta resultatet. Om det blir godkänt blir du kallad att göra de kompletterande uppgifterna.

Kursmål och betyg

Prövningen utgår från aktuella kursmål och betygskriterier. Som betyg används någon av beteckningarna G eller IG. Prövningen utförs av en eller flera lärare. Du måste ha godkänt resultat på både det nationella provet och de kompletterande uppgifterna för att få ett godkänt betyg. Om du inte klarar prövningen kan du begära ett intyg på godkända moment.

Ny prövning

Vid underkänt resultat kan ny prövning göras tidigast efter tre månader.

Den som har påbörjat en kurs före den 1 juli 2012 får genomgå prövning enligt förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare enligt den kursplan som gällde fram till utgången av juni 2012. Prövning av äldre kurser får dock göras senast den 30 juni 2016.

Ansökan

Ansök till prövning genom att fylla i vår ansökningsblankett som du hittar längre ned på sidan.

Avgift för särskild prövning

Avgift för att göra en särskild prövning är 500 kronor. Avgiften betalas till Sollefteå kommun, bankgiro 770-6229, när du fått bekräftelse på att du kan genomföra prövningen.

VIKTIGT!

Skriv "prövningsavgift sfi" samt ditt eget namn och personnummer på inbetalningen. Du måste ta med dig kvittot till provtillfället och du måste även ha med dig giltig legitimation. Observera att utan kvitto och legitimation får du inte delta i provet!

Prövningen är avgiftsfri för dig som redan studerar vid sfi på Reveljen och har betyg F eller IG i den kurs/de kurser som ansökningen gäller.

Ansökningsblankett prövning SFI Pdf, 163.3 kB.