Prövning gymnasial nivå

Den som är bosatt i Sverige och vill ha betyg från kurser på gymnasial nivå ska ha möjlighet att genomgå prövning. Detta gäller även dig som tidigare har fått ett icke godkänt betyg på kursen. Prövning får bara göras hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen. Prövning genomförs vid vissa fastställda datum under året och för vissa kurser, kontakta våra studie- och yrkesvägledare för mer information om detta.

Självständiga studier

En prövning innebär att du läser in kurser på egen hand och gör prov vid ett eller flera tillfällen.

Prövningens innehåll

Beroende på vilken kurs prövningen avser kan den innehålla olika delar bestående av till exempel läsförståelse, hörförståelse, skrivuppgifter och muntliga färdigheter.

Kursmål och betyg

Prövningen utgår från aktuella kursmål och betygskriterier. Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller F. Prövningen utförs av en eller flera lärare. Du måste ha godkänt resultat på alla delar som provet består av för att få ett (minst) godkänt betyg. Om du inte klarar prövningen kan du begära ett intyg på godkända moment.

Ny prövning

Vid underkänt resultat kan ny prövning göras tidigast efter tre månader.

Prövningar 2023 på plats

I de kurser som ges på plats eller via närdistans hos Reveljen har vi ett prövningstillfälle per termin.

Våren 2023
1 juni. Sista ansökningsdag 30 april. OBS! Detta prövningstillfälle ges endast för kurser vi erbjuder på plats eller via närdistans. Se kursutbudet här Öppnas i nytt fönster..

Hösten 2023
27 november. Sista ansökningsdag 29 oktober. OBS! Detta prövningstillfälle ges endast för kurser vi erbjuder på plats eller via närdistans. Se kursutbudet här Öppnas i nytt fönster..

Prövningar 2023 via Arena Utbildning

Kurser som ges på distans via Arena Utbildning går också att göra prövning i. Dessa kurser hittar du på Arena Utbildnings hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vanligtvis registreras du i den kurs du ska göra prövning i under 5 veckor då du läser in kursen på egen hand. Du gör sedan provet hos oss på Reveljen, Nipanområdet i Sollefteå. Vi erbjuder två prövningstillfällen per termin:

Våren 2023
Sista anmälningsdagar för vårens prövningar har nu varit och ansökan är stängd.

Hösten 2023
1 november
kl. 08.00 - 12.00. Sista ansökningsdag 17 september
23 november
kl. 08.00 - 12.00. Sista ansökningsdag 8 oktober

Ansökan

Ansök till prövning genom att skriva ut och fylla i vår ansökningsblankett som du hittar längre ned på sidan. Du kan maila in blanketten till reveljen@solleftea.se eller skicka den till Komvux Sollefteå, Nipan 2, 881 52 Sollefteå.

Avgift för särskild prövning

Avgift för att göra en särskild prövning är 500 kronor. Avgiften betalas till Sollefteå kommun, bankgiro 770-6229, när du fått bekräftelse på att du kan genomföra prövningen.

VIKTIGT!

Skriv "Särskild prövning och ditt namn" i meddelandefältet vid inbetalning. Det är viktigt att du uppger ditt namn!. Du måste ta med dig kvitto eller kontoutdrag till provtillfället och du måste även ha med dig giltig legitimation. Observera att utan kvitto och legitimation får du inte delta i provet! Betala inte förrän du fått bekräftelse på att du kan genomföra prövningen.

Prövningen är avgiftsfri för dig som redan studerar på Reveljen och har betyg F eller IG i den kurs/de kurser som ansökningen gäller.