Prövning grundläggande nivå

Den som är bosatt i Sverige och vill ha betyg från kurser på grundläggande nivå nivå ska ha möjlighet att genomgå prövning. Detta gäller även dig som tidigare har fått ett icke godkänt betyg på kursen. Prövning får bara göras hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen. Prövning genomförs vid vissa fastställda datum under året och för vissa kurser, kontakta våra studie- och yrkesvägledare för mer information om detta.

Självständiga studier

En prövning innebär att du läser in kurser på egen hand och gör prov vid ett eller flera tillfällen.

Prövningens innehåll

Beroende på vilken kurs prövningen avser kan den innehålla olika delar bestående av till exempel läsförståelse, hörförståelse, skrivuppgifter och muntliga färdigheter.

Kursmål och betyg

Prövningen utgår från aktuella kursmål och betygskriterier. Som betyg används någon av beteckningarna G eller IG. Prövningen utförs av en eller flera lärare. Du måste ha godkänt resultat på alla delar som provet består av för att få ett godkänt betyg. Om du inte klarar prövningen kan du begära ett intyg på godkända moment.

Ny prövning

Vid underkänt resultat kan ny prövning göras tidigast efter tre månader.

Ansökan

Ansök till prövning genom att skriva ut och fylla i vår ansökningsblankett som du hittar längre ned på sidan. Du kan maila in blanketten till reveljen@solleftea.se eller skicka den till Komvux Sollefteå, Nipan 2, 881 52 Sollefteå. Ansökan ska göras senast 5 veckor innan prövningstillfället.

Avgift för särskild prövning

Avgift för att göra en särskild prövning är 500 kronor. Avgiften betalas till Sollefteå kommun, bankgiro 770-6229, när du fått bekräftelse på att du kan genomföra prövningen.

VIKTIGT!

 Skriv "Särskild prövning och ditt namn" i meddelande fältet vid inbetalning. Det är viktigt att du uppger ditt namn!. Du måste ta med dig kvitto eller kontoutdrag till provtillfället och du måste även ha med dig giltig legitimation. Observera att utan kvitto och legitimation får du inte delta i provet! Betala inte förrän du fått bekräftelse på att du kan genomföra prövningen.

Prövningen är avgiftsfri för dig som redan studerar på Reveljen och har betyg F eller IG i den kurs/de kurser som ansökningen gäller.