Kursutbud grundläggande nivå

I tabellen finner du de kurser som Reveljen erbjuder på plats 2023.

‌‌Kurser platsförlagd undervisning

Kurs

Poäng

Övrigt

Förkunskaper

Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen, inledning

100Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen, fortsättning

200Engelska nationell delkurs 1

100


SFI kurs C

Engelska nationell delkurs 2

100


SFI kurs C

Engelska nationell delkurs 3

200


SFI kurs C

Engelska nationell delkurs 4

200


SFI kurs C

Matematik nationell delkurs 1

100


SFI kurs C

Matematik nationell delkurs 2

100


SFI kurs C

Matematik nationell delkurs 3

200


SFI kurs C

Matematik nationell delkurs 4

200


SFI kurs C

Samhällskunskap

150Svenska som andraspråk nationell delkurs 1

100


SFI kurs D

Svenska som andraspråk nationell delkurs 2

200


SFI kurs D

Svenska som andraspråk nationell delkurs 3

200


SFI kurs D

Svenska som andraspråk nationell delkurs 4

200


SFI kurs D

Svenska nationell delkurs 4

200