Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet, en biljett till världen.
Turistnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige och världen.
Hotell- och turismprogrammet är ett sätt att möta utvecklingen och höja utbildningsnivån i branschen.

Möjligheter

Vi satsar på att bjuda in föreläsare som experter och inspiratörer och vi arbetar med många studiebesök och studieresor. Att medverka vid olika arrangemang och finnas till för branschen är självklart i utbildningen.

Entreprenörskap är en röd tråd under alla tre åren. Du kommer att lära dig att våga satsa, vara kreativ och ta egna initiativ. Det är en tydlig internationell prägel i utbildningen och ett mål är att alla som vill förlägga praktik utomlands ska ha möjlighet till det.

Under dina tre år kommer vi att lägga stor vikt på din personliga utveckling. Du kommer att utveckla din självkännedom, ditt självförtroende och självkänsla. En mycket viktig del är också att knyta till oss bra APL platser.

Om du är intresserad av turism, evenemang, människor, resor, marknadsföring, och företagande, ja då hör du hemma hos oss.

Tre anledningar att välja hotell- och turismprogrammet

  1. Stora möjligheter till attraktiva praktikplatser och framtida arbete både i Sverige och runt om hela världen.
  2. Elever, lärare och övrig personal arbetar nära varandra och alla elever får stort utrymme att utvecklas.
  3. Utbildningen är förankrad i verkligheten genom praktisk hotell-, guide- och reseledararbete i verkliga miljöer i och utanför Sollefteå.

Linda Rundqvist

Biträdande rektor
Ansvarig skolledare för hotell- och turismprogrammet

Mobil: 073-270 22 96
E-post: linda.rundqvist@utb.solleftea.se

Marlene Nygren-Molin

Programföreträdare för hotell- och turismprogrammet

E-post: marlene-nygren.molin@utb.solleftea.se
Undervisar på hotell- och turismprogrammet.

Lotta Avila

E-post: lotta.avila@utb.solleftea.se
Undervisar på hotell- och turismprogrammet.