Skolstart grundskolan den 22:e augusti 2023

Tisdagen den 22 augusti 2023 startar höstterminen igång för grundskolorna i kommunen.

Dessa start-tider gäller för respektive skola:

 • Helgums skola: 08.00
 • Junsele skola: 08.20
 • Kalknäs skola: 08.15
 • Lillängets skola: 08.15
 • Långsele skola: 08.10
 • Nipanskolan: 08.20
 • Näsåkers skola: 08.20
 • Prästbordets skola: 08.15
 • Ramsele skola: 08.25
 • Resele skola: 08.15
 • Rödsta skola: 08.15
 • Vallaskolan: 08.25
 • Öhns skola: 08.15

För mer information kring skolstarten, kontakta respektive skolas administratör eller rektor.